Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Je kunt erop vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van je verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt (zoals je recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerken van jouw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze website.

Wie is iDesi Media?

Wij zijn een Online Media Bureau die websites en webshops ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Daarnaast ontwerpen wij vrijwel alles op het gebied van reclame en drukwerk, zoals flyers, visitekaartjes, logo's en complete huisstijlen.

Wij zijn bij de KvK bekend onder nummer 67235298 en ons kantoor is gevestigd aan de Crouweldijk 52, 3544MX in Utrecht.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@idesimedia.nl of 06 41 74 83 30.

Welke gegevens en informatie verzamelt en verwerkt iDesi Media?

Dit zijn onder meer de gegevens (naam en e-mailadres) die je opgeeft als je ons online contactformulier invult. Verder verstrek je ook zelf gegevens als je met ons belt, mailt of WhatsAppt

Voor welke doelen verwerken jullie deze gegevens?

iDesi Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het relatiebeheer;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

De veiligheid van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via jouw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kan je herkennen aan het slotsymbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

Ter waarborging van de duurzame bescherming van jouw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek.

Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens?

Jouw privégegevens blijven privé. Dat betekent dat we je persoonlijke informatie nooit zonder jouw toestemming delen met derde partijen voor marketing-doeleinden.

De enige partijen waarmee we zonder jouw toestemming gegevens zullen delen zijn:

 • De rechter en wederpartijen
 • Justitie

Hoe gaan jullie om met de gegevens van minderjarigen?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@idesimedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig. Als je een vraag hebt over de precieze bewaartermijn van bepaalde soorten gegevens, stuur dan gerust een mail naar info@idesimedia.nl

Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

Ook wij maken gebruik van cookies en andere hulpmiddelen in lijn met onze cookieverklaring (www.idesimedia.nl/cookieverklaring) en de relevante regelgeving om informatie over jou te verzamelen wanneer je onze website bezoekt.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • toegang tot de website (datum, tijd en frequentie);
 • hoe je op de website bent gekomen (voorafgaande website, hyperlink enz.);
 • aantal verstuurde gegevens;
 • welke browser en welke browserversie je gebruikt;
 • het door jou gebruikte besturingssysteem;
 • welke internetserviceprovider je gebruikt;
 • jouw IP-adres, dat jouw internettoegangsprovider bij de verbinding met internet toekent aan jouw computer.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen en de inhoud van onze website correct af te kunnen leveren. Daarnaast helpen deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen?

Natuurlijk blijf je zelf de baas over je eigen gegevens. Daarom kun je op elk moment inzage vragen in de informatie die we van jou hebben opgeslagen en gebruiken. Ook kun je altijd gegevens wijzigen of verwijderen. Ten slotte heb je ook het recht van verzet tegen onze verwerkingen van je gegevens.

Als je een verzoek indient of je recht van verzet uitoefent, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Zo weten we zeker dat jij het bent en voorkomen we dat iemand anders er met je gegevens vandoor gaat. Maak voor de veiligheid wel even het BSN-nummer onleesbaar en je pasfoto onherkenbaar.

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Je mag ons altijd mailen op info@idesimedia.nl. Ben je niet tevreden met de manier waarop je jouw privacy verzoek hebben afgehandeld? Dan kun je altijd je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan inderdaad wijzigen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving. De laatste, actuele versie van het privacy beleid vind je altijd op www.idesimedia.nl/privacy. Daarin zetten we ook steeds de laatste datum van wijziging.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

© iDesi Media 2006 - 2018 | Privacyverklaring